Ngành công thương đặt mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính tới 30%

Bộ Công Thương vừa ban hành Kế hoạch hành động thích ứng với biến đổi khí hậu đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2025 với mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính của ngành từ 25% – 30%.

Theo kế hoạch, tỷ trọng năng lượng tái tạo trong tổng nguồn cung năng lượng sơ cấp sẽ đạt khoảng 15-20% vào năm 2030 và 25-30% vào năm 2045. Trong khi đó, phát thải khí nhà kính từ sản xuất điện ước tính khoảng 42 triệu tấn CO2 tương đương đến năm 2050.

Chiến lược, quy hoạch phát triển ngành Công Thương giai đoạn 2021 – 2030 sẽ được rà soát, bổ sung các giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu. Ngành sẽ có giải pháp nâng cao năng lực của cơ sở hạ tầng và các công trình trọng điểm trước tác động của thiên tai, mưa lũ và các hiện tượng khí hậu cực đoan khác.

Đọc tiếp…