Cần cơ quan độc lập tính lại mức sống tối thiểu

Khái niệm “mức sống tối thiểu” được luật hóa từ năm 2012, là cơ sở quan trọng để tính lương tối thiểu. Đây cũng yếu tố gây tranh cãi nhiều nhất mỗi kỳ họp của Hội đồng tiền lương quốc gia. Trong ba bên tham gia tính lương, Tổng liên đoàn lao động đã nhiều lần kiến nghị cần có một cơ quan độc lập với Hội đồng, có trách nhiệm công bố mức sống tối thiểu.

Đọc tiếp…

Lê Tuyết