Tăng hiệu quả kinh doanh trực tuyến cho phụ nữ khuyết tật

Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam sẽ chủ động tham mưu, thực hiện tốt các hoạt động trợ giúp phụ nữ khuyết tật bằng nhiều hình thức và sẽ là cầu nối để kết nối các doanh nghiệp, tổ chức xã hội và toàn thể cộng đồng cùng chung tay để thúc đẩy công bằng và quyền lợi cho người khuyết tật, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội.

Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam với chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của các tầng lớp phụ nữ, trẻ em gái, trong đó có phụ nữ yếu thế

Đọc tiếp…

Lê Thuỷ