Cải thiện môi trường pháp lý cho công tác phi chính phủ nước ngoài

Cải thiện môi trường pháp lý và tạo điều kiện thuận lợi để tiếp nhận, quản lý và sử dụng tốt hơn viện trợ từ các tổ chức phi chính phủ nước ngoài (NGO) là việc cần làm để hiện thực hiện mục tiêu giảm nghèo và phát triển bền vững.

Phó Chủ tịch Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị Việt Nam (VUFO) Phan Anh Sơn đã đưa ra phát biểu này tại Hội nghị Quốc tế lần thứ 4 về hợp tác giữa Việt Nam và các NGOs nước ngoài, diễn ra tại Hà Nội vào ngày 13 tháng 12.

Đọc tiếp…