Cải thiện năng suất lao động là yếu tố quan trọng cho tăng trưởng kinh tế bền vững

Tăng năng suất lao động là yếu tố quan trọng để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong dài hạn, là điều kiện tiên quyết để Việt Nam thu hẹp khoảng cách phát triển với các nước trong khu vực và thực hiện mục tiêu trở thành nước phát triển, có thu nhập cao vào năm 2045, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương nhấn mạnh.

Phát biểu khai mạc Hội thảo “Thúc đẩy năng suất lao động cho tăng trưởng bền vững ở Việt Nam” (29/11), Thứ trưởng nhấn mạnh, sau 30 năm đổi mới, Việt Nam đã đạt được những thành tựu quan trọng trong phát triển kinh tế – xã hội, giảm dần sự phụ thuộc vào tài nguyên thiên nhiên, xuất khẩu dầu thô, lao động nhân công giá rẻ, đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo.

Đọc tiếp…