Sẽ thắt chặt nhập khẩu nguyên liệu cũ

Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ đề xuất Chính phủ thắt chặt việc nhập khẩu nguyên vật liệu đã qua sử dụng và có thể tái chế về Việt Nam.

Đọc tiếp …

Phóng viên VNS