ILO phát động cuộc thi truyền thông toàn cầu về lao động di cư

Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) đã phát động Cuộc thi Truyền thông Toàn cầu thường niên lần thứ 5 với chủ đề“tuyển dụng công bằng” và “tương lai của di cư lao động” nhằm  ghi nhận tin, bài xuất sắc về lao động di cư.

Theo văn phòng ILO tại Việt Nam, đây cũng là lần đầu tiên, cuộc thi có hạng mục giải thưởng giành cho sinh viên và lựa chọn giải thưởng là một học bổng.

Cuộc thi nhằm khuyến khích việc đưa tin bài có chất lượng về vấn đề lao động di cư. Việc đưa tin bài không mang tính thành kiến và phù hợp với đạo đức của người làm báo có thể góp phần quan trọng giúp thay đổi định kiến, những quan niệm sai lệch và làm nổi bật những đóng góp tích cực của người lao động di cư đối với quốc gia cung cấp nguồn lao động và quốc gia lao động đến làm việc.

Đọc tiếp…