Ngành chăn nuôi phát triển theo định hướng công nghiệp hóa

Ngành chăn nuôi đã đặt mục tiêu tăng trưởng trung bình từ 4 đến 5% mỗi năm cho giai đoạn 2020-2025 và 3-4% cho giai đoạn 2026-2030. Ông Nguyễn Xuân Dương, giám đốc của Cục chăn nuôi, cho biết: Chăn nuôi gia súc sẽ được phát triển thông qua hiện đại hóa và công nghiệp hóa quy mô lớn các trang trại hộ gia đình từ năm 2020 đến năm 2030.

Từ năm 2008, ngành chăn nuôi đã đạt được những thành tựu, sản xuất nhiều loại mặt hàng để đáp ứng nhu cầu trong nước. Việt Nam đã trở thành nhà sản xuất thức ăn chăn nuôi lớn nhất trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).

Đọc tiếp…