Nghiên cứu cảnh báo con người ngày càng định cư ở vùng có nguy cơ lũ lụt cao

Một nghiên cứu xuất bản hôm 4/10 đã đưa ra cảnh báo con người đang ngày càng định cư ở những khu vực có nguy cơ lũ lụt nguy hiểm cao, đặc biệt là tại Trung Quốc, Việt Nam và Bangladesh.

Nghiên cứu do một nhà kinh tế của Ngân hàng Thế giới cảnh báo rằng tỉ lệ phát triển các khu định cư ở vùng lũ lụt đã vượt xa các khu định cư ở khu vực an toàn kể từ năm 1985. Nghiên cứu đã phân tích hình ảnh vệ tinh trong 30 năm theo dõi việc mở rộng khu định cư của con người trên toàn cầu, cùng với các bản đồ lũ lụt. Trong khi các nghiên cứu trước đây có xu hướng tập trung vào một khu vực hoặc loại hình lũ lụt cụ thể, nghiên cứu này đã xem xét các nguy cơ lũ lụt ven biển, lượng mưa và lũ lụt trên sông trên phạm vi toàn cầu.

Đọc tiếp…