Đưa nội dung quyền con người vào chương trình giáo dục

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam vừa ký Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 21/12/2021 về việc tăng cường thực hiện Đề án đưa nội dung quyền con người vào chương trình giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân.

Nhằm đẩy mạnh công tác giáo dục quyền con người trong tình hình mới, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các cấp tăng cường chỉ đạo thực hiện Đề án.

Đọc tiếp…