Khai phá dữ liệu xuyên biên giới

Dữ liệu được ví như một mỏ dầu thô, và việc khai thác và xử lý để tài nguyên trở thành năng lượng là vấn đề sống còn của các doanh nghiệp.

Việt Nam là quốc gia đang nổi lên về trao đổi dữ liệu xuyên biên giới, đứng thứ 7 trong số các quốc gia có luồng dữ liệu xuyên biên giới lớn nhất, theo Nikkei Asia. Sự phát triển của dòng chảy dữ liệu xuyên biên giới nói chung và dòng chảy dữ liệu cá nhân xuyên biên giới nói riêng mang lại cơ hội nhưng cũng đặt ra nhiều thách thức.

Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Phạm Đức Long tiết lộ, Bộ Thông tin và Truyền thông có kế hoạch xây dựng và phát triển hạ tầng dữ liệu quốc gia, với mục tiêu đưa dữ liệu của người dân Việt Nam về lưu trữ tại Việt Nam, hình thành hệ thống trung tâm dữ liệu quốc tế và quốc gia như cũng như các trung tâm dữ liệu khu vực và địa phương được kết nối với nhau. Việc làm này nhằm đưa Việt Nam trở thành trung tâm lưu trữ và xử lý dữ liệu của khu vực và quốc tế.

Đọc tiếp…

Dau Tu