Các con đập do Trung Quốc xây dựng đã làm cạn kiệt nghiêm trọng lượng phù sa tại ĐBSCL

Sử dụng dữ liệu thu được từ hàng ngàn bức ảnh vệ tinh, EOMAP và Reuters đã phân tích mức độ trầm tích xung quanh bốn con đập lớn trên sông Mekong, trong đó có 2 đập ở Trung Quốc và 2 đập ở Lào. Phân tích cho thấy mỗi đập thuỷ điện làm giảm đáng kể lượng phù sa vốn dĩ phải chảy qua tại những địa điểm đó – trung bình 81% lượng phù sa chảy qua bốn con đập.

Đọc tiếp…