Làm thế nào có thể sử dụng vốn của Trung Quốc một cách hiệu quả nhất?

Các nhà phân tích cho rằng, vốn đầu tư của Trung Quốc vào Việt Nam tăng chậm, nhưng điều đó sẽ sớm thay đổi. 

Đọc tiếp …

M. Hà