Yêu cầu các bệnh viện đảm bảo chất lượng sau khi cắt giảm phí khám chữa bệnh giảm

Các bệnh viện trong nước được yêu cầu đảm bảo chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh cho bệnh nhân có bảo hiểm y tế sau khi phí khám chữa bệnh đối với 70 dịch vụ y tế sẽ giảm từ ngày 15 tháng 7 theo một thông tư mới được ban hành.

Đọc tiếp …

Phóng viên VNS