Nghiên cứu: TP Hồ Chí Minh đối mặt với nguy cơ thiệt hại do lũ lụt tăng gấp 10 lần vào năm 2050

Theo một nghiên cứu mới công bố từ Công ty tư vấn quốc tế McKinsey, nguy cơ ngập lụt tại TP.HCM có thể tăng gấp 10 lần vào năm 2050, nếu các hoạt động kinh tế và xây dựng cơ sở hạ tầng không được điều tiết hợp lý.

Báo cáo cũng cảnh báo về nguy cơ gia tăng thiệt hại do những hiện tượng thời tiết cực đoan, khi một trận lụt với xác suất xảy ra tương tự như hiện tại trong 30 tới có thể gây ra thiệt hại về hạ tầng gấp 3 lần và tạo ra phản ứng dây chuyền gấp 20 lần – nếu không có sự thay đổi trong các biện pháp giảm thiểu thiệt hại.

Đọc tiếp…