89% bệnh nhân HIV đăng ký bảo hiểm y tế

Khoảng 89% bệnh nhân HIV/AIDS được điều trị thuốc ARV ở Việt có bảo hiểm y tế. Tỷ lệ này sẽ vượt 90% vào cuối năm nay.

Đọc tiếp …

Phóng viên VietnamNet