Nhân lực chất lượng cao – yếu tố quan trọng với Đồng bằng sông Cửu Long

Lực lượng lao động chất lượng cao được coi là yếu tố quan trọng để đồng bằng sông Cửu Long bứt phá trong tương lai, theo Báo cáo kinh tế thường niên Đồng bằng sông Cửu Long năm 2020.

Đồng bằng sông Cửu Long có tỷ lệ nhập cư thấp nhất và tỷ lệ xuất cư cao nhất. Đây cũng là khu vực duy nhất có tỷ lệ tăng trưởng dân số 0% trong giai đoạn 2009-2019.

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong cho biết tỉnh đã triển khai 5 khâu đột phá chiến lược giai đoạn 2020-2025, bao gồm: tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ lao động đáp ứng nhu cầu phát triển trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và hội nhập toàn cầu, nâng cao chất lượng cơ sở giáo dục, liên kết với các trường đại học, quan tâm đến chuyển giao tiến bộ công nghệ và kiến thức quản lý kinh tế cho nông dân.

Đọc tiếp…