Giá nhà cao: thế hệ Y không thể mua nổi

Thế hệ Y, hoặc những người từ 20-30 tuổi, là những khách hàng quan trọng vì họ chiếm 35% tổng dân số của đất nước. Tuy nhiên, chỉ có một tỷ lệ nhỏ trong số những người ở độ tuổi này có khả năng sở hữu nhà ở.

Đọc tiếp …

Thanh Lịch