Bộ Y tế công bố nghị định quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm

Bộ Y tế và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam vừa tổ chức hội thảo để công bố Nghị định 15/2018/NĐ-CP hướng dẫn thi hành luật Vệ sinh An toàn thực phẩm.

Đọc tiếp …

Phóng viên TBKTSG