Bộ Y tế và AstraZeneca Việt Nam hợp tác xây dựng hệ thống y tế bền vững

Ngày 8/3, Bộ Y tế và AstraZeneca Việt Nam đã ký một biên bản ghi nhớ về hợp tác, theo đó hai bên sẽ phối hợp với các đối tác nhằm thúc đẩy việc triển khai các cả chương trình đang tiếp diễn và các chương trình mới, với mục tiêu nâng cao nhận thức về bệnh tật, phòng ngừa và phát hiện bệnh sớm.

Hệ thống y tế của Việt Nam đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch cũng như những thách thức kéo dài như gánh nặng của các bệnh không lây nhiễm, già hóa dân số, năng lực hạn chế của các cơ sở y tế cơ sở và thiếu hụt nhân viên y tế.

Đọc tiếp…