Bảo hiểm y tế hỗ trợ điều trị dài hạn HIV

Việt Nam đã thành công trong việc triển khai bảo hiểm y tế với điều trị thuốc ARV cho bệnh nhân nhiễm HIV. Tỷ lệ người nhiễm HIV đang điều trị bằng thuốc ARV tham gia bảo hiểm hiện tại đạt 83.4%, tăng từ mức 50% năm 2016. Điều này sẽ góp phần đảm bảo duy trì điều trị dài hạn cho bệnh nhân trong bối cảnh hỗ trợ tài chính từ các tổ chức quốc tế cho lĩnh vực này đang có xu hướng giảm dần.

Đọc tiếp…