87,62 dân số Việt Nam có bảo hiểm y tế

Theo báo cáo của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, số người dân có bảo hiểm y tế đã tăng lên 82,33 triệu người tính đến ngày 31 tháng 10 năm 2018, tương đương với 87,62% dân số Việt Nam.

Đọc tiếp …

Phóng viên VNS