Số người có thẻ BHYT đạt 82,7 triệu người

Theo Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, số người có thẻ bảo hiểm y tế tại Việt Nam đạt 82,7 triệu người tính đến ngày 28 tháng 2 năm 2019.  

Đọc tiếp

Phóng viên TTXVN