Bảo hiểm y tế – phao cứu sinh cho bệnh nhân

Quỹ bảo hiểm y tế (BHYT) đã chi trả hơn nửa triệu đô la Mỹ chi phí điều trị cho một bệnh nhân trong vòng ba năm. Khoản tiền này đánh đấu kỷ lục về tiền bảo hiểm do Quỹ BHYT chi trả cho một đợt điều trị cá nhân kể từ đầu những năm 1990, khi các chính sách bảo hiểm y tế đầu tiên của Việt Nam được thông qua.

Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Việt Nam có 83,4 triệu chủ thẻ BHYT, chiếm 88,1% dân số. Năm ngoái, Chính phủ đã ban hành nghị định nhằm mở rộng đối tượng đủ điều kiện tham gia BHYT cũng như chi tiêu ngân sách Nhà nước và các quỹ hợp pháp khác để mua BHYT.

Đọc tiếp…