Đào tạo nghề lao động nông thôn: Đáp ứng sản xuất thông minh, chuyển đổi số trong nông nghiệp

Đề án Đào tạo nghề cho lao động nông thôn (LĐNT) được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt từ năm 2009. Sau hơn 10 năm triển khai, TPHCM đạt được nhiều kết quả quan trọng khi có tới trên 800.000 LĐNT được đào tạo nghề, chuyển giao kỹ thuật… Thời gian tới, TPHCM hướng tới đào tạo nhân lực chất lượng cao phục vụ sản xuất nông nghiệp thông minh và chuyển đổi số trong nông nghiệp.

Theo đánh giá của Sở LĐTB-XH TPHCM, đào tạo nghề cho LĐNT, nhất là khu vực ngoại thành, được các địa phương áp dụng nhiều mô hình sáng tạo, sát với thực tiễn. TPHCM có khoảng 800.000 LĐNT đã qua đào tạo, tỷ lệ LĐNT có việc làm đạt 85%. Tuy nhiên, trước sức ép cạnh tranh hiện nay, việc đào tạo nghề cho LĐNT đòi hỏi phải có chuyển biến mạnh về mô hình, chương trình, phương thức đào tạo để giúp LĐNT của thành phố chủ động tiếp cận khoa học kỹ thuật, vận dụng vào sản xuất kinh doanh.

Đọc tiếp…

Quang Huy