TP HCM sẽ công khai dữ liệu để các nhà đầu tư và người dân khai thác.

Thành phố Hồ Chí Minh sẽ công khai dữ liệu thanh tra, danh mục các dự án đang hoạt động; các trường học tại thành phố; dữ liệu về cơ sở y tế, cơ sở dữ liệu về địa chính, đất đai nhằm thực hiện tầm nhìn xây dựng thành phố thông minh.

Về Trung tâm mô phỏng và dự báo kinh tế – xã hội, thành phố đã hoàn thành tập tài liệu tổng hợp phương pháp luận, từ đó xây dựng cơ sở khoa học và thực nghiệm cho các hoạt động nghiên cứu, tham mưu về dự báo kinh tế – xã hội. Ngoài ra, UBND thành phố đã phê duyệt đề án thành lập Công ty cổ phần vận hành Trung tâm an toàn thông tin thành phố.

Đọc tiếp…

Trung Sơn