Năm 2020, TP Hồ Chí Minh sẽ giảm lượng rác chôn lấp xuống còn 50%

Mục tiêu đặt ra là đến năm 2020, thành phố Hồ Chí Minh sẽ giảm tỷ lệ lượng chất thải rắn sinh hoạt được xử lý bằng công nghệ chôn lấp hiện nay xuống tối đa là 50%. 

Đọc tiếp …

 

P/v Báo Kinh tế Sài Gòn