TP HCM lún bình quân 2 cm mỗi năm

Nền đất tại thành phố bị sụt lún trung bình khoảng 2 cm mỗi năm, có nơi đến 6 cm, và đô thị 10 triệu dân đối mặt tình trạng ngập lụt thường xuyên hơn. Đây là kết quả khảo sát của Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) về sụt lún nền sau quá trình thực địa và thu thập thông tin, phỏng vấn các đối tác tham gia quản lý, nghiên cứu về sụt lún nền.

Các đơn vị trên đánh giá tình trạng sụt lún nền đất ở TP HCM diễn ra liên tục từ năm 1990 đến nay, với độ lún tích lũy ước tính khoảng 100 cm. Tốc độ lún hiện nay khoảng 2-5 cm mỗi năm. Riêng những khu vực tập trung như các công trình thương mại, tốc độ lún khoảng 7-8 cm mỗi năm.

Đọc tiếp…

Thu Hằng