Tp HCM cần có hệ thống xử lý rác

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh, mỗi ngày thành phố có gần 2.000 tấn chất thải xây dựng, nhưng chỉ có một lượng nhỏ được thu gom và xử lý trong khi số còn lại được chôn lấp hoặc tự do mua bán mà không có sự giám sát từ cơ quan chức năng.

Đọc tiếp …

Phóng viên VNS