Khu bảo tồn Cần Giờ của TP HCM được đề cử là khu Ramsar

Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã đề cử Khu Dự trữ Sinh quyển Cần Giờ ở ngoại ô thành phố là khu Ramsar, vùng đất ngập nước có tầm quan trọng quốc tế theo Công ước Ramsar.

Khu Dự trữ Sinh quyển Cần Giờ bao gồm diện tích rừng ngập mặn rộng gần 35.000 ha với hệ sinh thái và động vật hoang dã phong phú, góp phần tăng trưởng kinh tế – xã hội, bảo vệ môi trường và ổn định cuộc sống của người dân trong thành phố và các địa phương lân cận. Nơi đây được công nhận là khu dự trữ sinh quyển quốc tế đầu tiên của Việt Nam vào đầu năm 2000.

Đọc tiếp…