Tp Hồ Chí Minh nâng cấp hệ thống cấp nước

TP HCM đã nâng cấp mạng lưới cấp nước với việc áp dụng các công nghệ tiên tiến trong vận hành và khai thác và cung cấp nước sạch. 

Đọc tiếp

 

Phóng viên VNS