Thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu xử lý 90% lượng nước thải

Thành phố Hồ Chí Minh đã đặt mục tiêu đến năm 2020 sẽ xử lý 90% nước thải vào sông và kênh mương. Tổng lượng nước thải hàng ngày của thành phố, bao gồm nước thải từ các khu công nghiệp cũng như ở các cư dân, hiện lên đến 1.750.000 mét khối.

Chi tiết …

Phóng viên VNS