Tp Hồ Chí Minh tìm cách hạn chế khí thải CO2 từ phương tiện giao thông

Ô nhiễm không khí ở thành phố Hồ Chí Minh gây ra bởi các phương tiện đã trở nên nghiêm trọng hơn mức độ ô nhiễm phát ra bởi các khu công nghiệp, các chuyên gia môi trường cho biết.

Đọc tiếp …

Phóng viên VNS