TP HCM sắp đạt mục tiêu giảm khai thác nước ngầm

Thành phố Hồ Chí Minh đã giảm khai thác nước ngầm 14.300cu.m/ngày so với mục tiêu 16.650cu.m/ngày đặt ra cho năm nay, đạt hơn 85% kế hoạch năm 2021.

Mục tiêu đến cuối năm 2021 cho  bao gồm giảm 8.000cu.m/ngày cho hộ gia đình sử dụng, 4.650cu.m/ngày cho sản xuất công nghiệp và 4.000cu.m/ngày đối với Tổng công ty cấp nước Sài Gòn (Sawaco).

Để bảo vệ sức khỏe người dân, chính quyền thành phố cho biết nước sạch và an toàn sẽ tiếp tục được cung cấp cho tất cả các hộ gia đình trên toàn bộ các quận.

Đọc tiếp…