TP.HCM hoàn thành công tác chi trả hỗ trợ người bị ảnh hưởng bởi Covid-19

Ông Lê Minh Tấn, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH TP.HCM cho biết, TP Hồ Chí Minh về cơ bản đã hoàn thành việc chi trả hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19. Hoạt động này được triển khai theo Nghị quyết 02 của HĐND thành phố, Nghị quyết số 42 của Chính phủ, và Quyết định 15 của Thủ tướng Chính phủ.

Ngoài ra, tất cả các hộ nghèo và hộ cận nghèo đã được nhận thêm 85,2 tỷ đồng; những người có công với cách mạng và đang hưởng bảo trợ xã hội được hỗ trợ thêm với tổng số tiền hơn 232,84 tỷ đồng.

Đọc tiếp…