TP HCM hoàn thành giải ngân gói hỗ trợ đầu tiên cho người bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

Ngày 6/8, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh cho biết cơ bản đã hoàn thành việc giải ngân gói hỗ trợ đầu tiên cho người bị thiệt hại COVID-19, với tổng số tiền hơn 611 tỷ đồng (26,56 triệu USD) đã được chi trả cho 311.620 người dân địa phương.

Gói hỗ trợ thứ 2 sẽ hướng tới 604.500 trường hợp thuộc ba nhóm đối tượng, với 501 tỷ đồng dự kiến sẽ được chi trả cho những người lao động tự do bị mất việc làm.

Đọc tiếp…