Tp HCM triển khai phân loại rác thải rắn tại nguồn

Tất cả các hộ gia đình và các hộ kinh doanh tại TP HCM phải phân loại chất thải rắn tại nguồn thành rác hữu cơ và các chất thải khác. Trên thực tế rác được phân thành ba loại – hữu cơ, tái chế và các chất thải khác.

Đọc tiếp

Phóng viên VNS