Tp HCM hoàn thành 4 mục tiêu về giảm thiểu ô nhiễm

Thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn thành 4 trong số 16 mục tiêu về giảm thiểu ô nhiễm được đề ra trong một chương trình hành động cho giai đoạn 2016-2020.

Đọc tiếp …

Phóng viên VNS