Khai thác tiềm năng tương lai số

Với tiềm năng phát triển thương mại điện tử lớn nhờ có CNTT và mạng lưới điện thoại thông minh rộng khắp, Việt Nam đang nỗ lực xây dựng nền kinh tếsố nhờ chiến lược nổi bật về Công nghiệp 4.0, dự kiến sẽ giúp quốc gia cải thiện khả năng cạnh tranh, thu hút nhiều hơn đầu tư có chất lượng và đảm bảo tăng trưởng bền vững.

Để đạt được các mục tiêu này, Nghị quyết 52 nhấn mạnh một loạt giải pháp, như phát triển CNTT, điện tử và viễn thông, an ninh mạng, sản xuất thông minh, tài chính ngân hàng, y tế, giáo dục và đào tạo, nông nghiệp kỹ thuật số và đặc biệt là thương mại điện tử.

Đọc tiếp…

Thanh Dat