Tìm kiếm giải pháp hài hòa lợi ích các bên trong dự thảo Luật lao động sửa đổi

Bà Phan Thị Thanh Xuân, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội Da, Giày và Túi xách Việt Nam cho biết,  cần xem xét kỹ lưỡng việc giảm số lao động từ 48 giờ xuống còn 44 giờ mỗi tuần để đảm bảo quyền lợi của các doanh nghiệp. Bà đề xuất thiết kế lộ trình giảm để tối ưu hóa cơ hội cho tất cả các bên liên quan.

Theo Chủ tịch Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam (VCCI) Vũ Tiến Lộc, vì năng suất lao động của Việt Nam thấp hơn so với nhiều quốc gia có cạnh tranh trực tiếp với Việt Nam. Do đó đề xuất giảm giờ làm từ 48 giờ/tuần xuống 44 giờ/tuần; trần quy định giờ làm thêm không quá 400 giờ/năm, đặc biệt tiền lương giờ làm thêm được tính theo lương lũy tiến là chưa phù hợp.