Hà Nội đầu tư 11,4 triệu USD vào chương trình OCOP