Hà Nội tăng cường nỗ lực cải thiện chất lượng dân số

Hà Nội sẽ tăng cường các hoạt động để cải thiện chất lượng dân số trong thời gian tới, Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố Hoàng Đức Hạnh phát biểu vào ngày 9 tháng 7. Ông nhấn mạnh thêm Hà Nội sẽ đẩy mạnh truyền thông để cải thiện nhận thức cộng đồng về các vấn đề dân số cũng như áp dụng các biện pháp để  dần đưa tỷ lệ giới tính khi sinh về mức tự nhiên, tận dụng “cơ cấu dân số vàng”, thích nghi với già hóa dân số và đảm bảo phân bổ dân cư phù hợp.

Đọc tiếp…