Hà Nội nỗ lực giảm khí thải nhà kính

Với dân số hơn 7,7 triệu người cùng với 17 khu công nghiệp, hơn 1.300 làng nghề, 5,3 triệu xe máy và gần 560.000 ô tô, Hà Nội đang chịu tác động tiêu cực do biến đổi khí hậu.

Để giảm dần khí thải nhà kính, vào tháng 12 năm 2015, thủ đô và Nhóm các Thành phố Lãnh đạo khí hậu (C40) đã ký một thỏa thuận hợp tác về bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu. Hà Nội cũng đã cập nhật kịch bản biến đổi khí hậu mới nhất của Bộ Tài nguyên và Môi trường đồng thời cải thiện năng lực dự báo, chủ động phòng chống thiên tai và giảm thiểu thiệt hại.

Đọc tiếp…