Hà Nội phấn đấu hoàn thành mục tiêu 90-90-90 trong cuộc chiến chống HIV vào năm 2020

Hà Nội đã tiến hành nhiều hoạt động phòng chống HIV/AIDS hướng tới mục tiêu 90-90-90 vào năm 2020, lãnh đạo thành phố cho biết tại cuộc họp thường kỳ giữa Đảng ủy thành phố với các cơ quan báo chí vào ngày 13/11.

Mục tiêu 90-90-90 có nghĩa là 90% số người nhiễm HIV biết được tình trạng bệnh của mình; 90% số người đã chẩn đoán nhiễm HIV được điều trị bằng thuốc kháng vi-rút và 90% số người nhiễm HIV đã được điều trị bằng thuốc kháng vi-rút (ARV) kiểm soát được số lượng vi-rút ở mức thấp.

Đọc tiếp…