Hà Nội nỗ lực dừng lựa chọn giới tính

Hà Nội sẽ tăng cường nỗ lực chống lại việc lựa chọn giới tính nhằm kiểm soát mất cân bằng giới tính ngày càng tăng. Theo số liệu, tỷ lệ giới tính khi sinh tại Hà Nội đã giảm từ 117,6 bé trai/100 bé gái năm 2008 xuống còn 113,5 bé trai/100 bé gái trong năm 2017. Trong 6 tháng đầu năm 2018, tỷ lệ giới tính khi sinh là 113,2 nam/100 nữ.

Đọc tiếp …

Phóng viên VietnamNet