Hà Nội đề xuất công nhận hình thức học trực tuyến

Dạy học trực tuyến là sáng kiến của ngành giáo dục quốc gia không chỉ để đáp ứng việc học trong thời kì dịch bệnh. 

Ông Lê Ngọc Quang, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố cho rằng để đào tạo trực tuyến đạt hiệu quả cao hơn, Bộ GD&ĐT cần sớm ban hành các quy định pháp lý để công nhận kết quả học tập trực tuyến, cung cấp hướng dẫn cụ thể về điều kiện triển khai các lớp học trực tuyến và hỗ trợ đường truyền internet, thiết bị và tài nguyên giảng dạy để đảm bảo tính nhất quán.

Đọc tiếp…

Anh Kiet - Bao Thang