Hà Nội có thể thiếu nước vào mùa hè

Mặc dù hệ thống bơm của thành phố đã được nâng cấp nhưng vẫn không thể theo kịp với sự đô thị hóa nhanh chóng và tình trạng thiếu nước đang diễn ra ở nhiều huyện ở Hà Nội.

Đọc tiếp …

Phóng viên VietnamNet