Hà Nội nâng cao chất lượng nước khai thác

Thủ đô Hà Nội đang nỗ lực để thực hiện mục tiêu sử dụng nước máy để uống được vào năm 2020. Với mục tiêu cung cấp nước sạch cho người dân địa phương như một cách để cải thiện mức sống, thành phố có kế hoạch nâng cấp và xây dựng thêm nhà máy nước, đường ống và hệ thống xử lý.

Đọc tiếp …

Phóng viên TTXVH