Thành phố Hà Nội đặt mục tiêu cải thiện hệ sinh thái khởi nghiệp

Hà Nội đang tiến hành các biện pháp để giải quyết những khó khăn mà các doanh nghiệp địa phương, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs) mới thành lập. Thành phố cũng đặt mục tiêu hỗ trợ thành lập từ 2-3 cơ sở ươm tạo doanh nghiệp hoặc không gian khởi nghiệp, tạo điều kiện cho việc hình thành từ 3-5 quỹ đầu tư khởi nghiệp tư nhân và thu hút các quỹ nước ngoài vào lĩnh vực này.

Thành phố sẽ điều chỉnh các cơ chế và chính sách để hỗ trợ các hoạt động kinh doanh tại địa phương.

Đọc tiếp…