Hà Nội xây dựng hồ sơ tham gia Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO

Ủy ban Nhân dân Hà Nội mới đây đã ban hành kế hoạch xây dựng hồ sơ “Hà Nội – thành phố sáng tạo” để đăng ký tham gia Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO.

Tổ công tác sẽ tiến hành khảo sát, thu thập tư liệu và thống kê của thành phố trong các lĩnh vực liên quan như văn hóa, kiến trúc và giáo dục; cũng như tổ chức các hội thảo và chuyên đề đánh giá để thu thập ý kiến từ các nhà khoa học và chuyên gia Việt Nam và nước ngoài.

Đọc tiếp…